Thẻ: thuong hieu nuoc noi tieng

Thông báo : Sáp nhập thương hiệu Aquabiha

Bởi Admin

Thông báo về dịch dịch chuyển thương hiệu Aquabiha để tăng mức độ nhận độ nhận diện và chuẩn hoá bộ nhận diện thương hiệu. Chúng tôi thực hiện việc thay đổi bộ thương hiệu nhận diện cho Aquabiha bắt đầu từ ngày.. Cty kiến phát là doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động kinh…