Thẻ: thong bao thay doi gia

THÔNG BÁO : THAY ĐỔI GIÁ BÁN

Bởi Admin

CTY TNHH SX – TMKIẾN PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số : 002TB/KP2020 Biên Hòa, Ngày 25 tháng 12 năm 2019 THÔNG BÁO V/v : Thông báo mức giá Điều chỉnh giá bán sỉ sản phẩm Kính gửi:      Quý Khách hàng                     Các…